Ordlista

Ordlista för trappor

Högersvängd / Vänstersvängd
Trappan utformning sett nerifrån

Trapplöp
Gångvägen i trappan, En rak trappa har ett löp, L-trappa har två löp och U-trappa tre löp

Vangstycke
Vangstycke är de sidostycken i en trappa där stegen är fastsatta och bildar trappans stomme.
Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken.

Sättsteg
Sättsteg är de lodräta delarna mellan stegen i en trappa. Beroende på trappans konstruktion är sättstegen mer eller mindre stabiliserande men har oftast bara tätande eller döljande funktion. Öppna trappkonstruktioner saknar sättsteg

Slutsteg
Plansteg i golvnivå av löpets slut

Vilplan
Är en plattform mellan två trapplöp. Minskar fallhöjden och ökar säkerheten

Trappräcke
Räcke som följer trappans konstruktion

Våningsräcke
Räcke monterat på övre plan runt bjälklagsöppning (trapphål)

Blocksteg
Första steget i trappan utsvängt utanför trapplöpet

Handledare
Handstöd vid trappa, sitter på vägg om sådan finnes och överst på räcke

Stolpar
Stolpar i början och slutet av trappan. Kan även finnas i innerhörn beroende av trappmodell

Räckesståndare
Spjälor som utgör själv räcket i ett trappräcke eller våningsräcke