Showroom4

left_arrowU-trappa med sättsteg, räcke med liggande rör.right_arrow