Showroom 5

left_arrowL-trappa med sättsteg, räcke med smidesjärn.right_arrow